Werkgebied


Het werkgebied van WBE Van Echtens Morgenland e.o. beslaat een gebied van ongeveer 15.000 hectare. Op onderstaande kaart kunt u het werkgebied van deze WBE zien. De blauwe lijn geeft de grens aan.